UDELEŽENCI

 • So na programu oratorija prostovoljno.
 • So spoštljivi in prijazni do ostalih udeležencev.
 • Spoštujejo in upoštevajo navodila animatorjev.
 • Se ob morebitnih konfliktnih situacijah za pomoč obrnejo na animatorje.
 • Se vedejo tako, da ne ogrožajo lastnega dobrega počutja in dobrega počutja ostalih prisotnih. Na oratoriju ne bo tolerirano ne psihično ne fizično nasilje.
 • Se ob prihodu in odhodu vedno javijo dežurnemu animatorju, ga ob prihodu obvestijo o morebitnih izjemah ob odhodu (npr. predčasen odhod, domov gre sam …).
 • So sami odgovorni za stvari, ki jih prinesejo na oratorijski program (Oratorij Želimlje ne odgovarja za izgubljene predmete, poškodbe lastnine …).
 • Se zavedajo, da bodo ob morebitnih kršitvah pravil izključeni iz oratorijskega programa in poslani domov.

STARŠI (oz. skrbniki) UDELEŽENCEV

 • Predšolske otroke in otroke, ki so zaključili 1. razred pospremijo na oratorij in jih pridejo iskat ALI pa za to pooblastijo drugo osebo, ki je starejša od otroka (sorodnike, starejše sorojence, prijatelje).
 • So ob morebitnih kršitvah njihovih otrok pripravljeni priti po otroke, ko jih voditelj pokliče.
 • Se ob morebitnih vprašanjih, dvomih lahko obrnejo na animatorje in voditelja oratorija – osebno, preko elektronske pošte ali preko klica.
 • Vsi starši so dolžni poskrbeti, da na oratorij pripeljejo le zdrave otroke in da jih v primeru bolezenskih znakov zadržijo doma. V primeru suma na covid-19 pa o tem nujno obvestijo tudi voditelja oratorija.

ANIMATORJI

 • Pripravijo kvaliteten in zanimiv program v skladu z oratorijskimi smernicami in ga pod vodstvom voditelja oratorija zavzeto izvajajo.
 • Skrbijo za dobro počutje in varnost otrok.

VODITELJ

 • Z vso zavzetostjo vodi animatorje in skrbi, da je poskrbljeno za vse udeležence.